Catholic Dioceses

in

Socialist Republic of Vietnam (Vietnam)

Vietnam
Metropolitan Sees (Archdioceses) (3)AscendingRiteEcclesiastical ProvinceChurches and Bishops
Metr. Archdiocese Hà Nôi / Hanoi / Hà NộiRomanHà NôiNhà Thờ Chình Toà Thánh Gui Se Vương cung thánh đường Sở Kiện Archbishop Joseph Vũ Văn Thiên (63) Cardinal Pierre Nguyễn Văn Nhơn (86) Archbishop Joseph Ngô Quang Kiệt (71) Bishop Laurent Chu Văn Minh (80)
Metr. Archdiocese Huê / HuếRomanHuêNhà Thờ Chình Toà Trái Tim Cực Sạch Đưc Mẹ Ðền thơ Đức Mẹ La Vang Archbishop Joseph Nguyễn Chí Linh (74) Archbishop Joseph Ðặng Ðức Ngân (66) Archbishop Étienne Nguyễn Như Thể (88) Archbishop François Xavier Lê Văn Hồng (83)
Metr. Archdiocese Thành-Phô Hô Chí Minh / Ho Chi Minh City / Hôchiminh Ville / Thành Phố Hồ Chí MinhRomanThành-Phô Hô Chí MinhNhà Thờ Chình Toà Đưc Mẹ Vô Nhiếm Nguyên Tôi Archbishop Joseph Nguyễn Năng (70) Bishop Joseph Bùi Công Trác (58) Cardinal Jean-Baptiste Phạm Minh Mẫn (90)
Episcopal Sees (Dioceses) (24)AscendingRiteEcclesiastical ProvinceChurches and Bishops
Diocese Ba Ria / Bà RịaRomanThành-Phô Hô Chí MinhNhà Thờ Chính Toà Thánh Giacôbê và Thánh Philípphê Bishop Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn (72) Bishop Thomas Nguyễn Văn Trâm (82)
Diocese Bac Ninh / Bắc NinhRomanHà NôiNhà Thờ Chình Toà Nữ Vương Rất Thánh Mân Cói Bishop Joseph Đỗ Quang Khang (58) Bishop Cosme Hoàng Văn Ðạt, S.J. (76)
Diocese Ban Mê Thuôt / Ban Mê Thuột / Buôn Ma ThuộtRomanHuêNhà Thờ Chình Toà Thánh Tâm Chúa Giêsu Bishop Vincent Nguyễn Văn Bản (67)
Diocese Bùi Chu / Bùi ChuRomanHà NôiNhà Thờ Chình Toà Nữ Vương Rất Thánh Mân Cói Vương cung thánh đường Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội Bishop Thomas Vũ Đình Hiệu (69)
Diocese Cân Tho / Cần ThơRomanThành-Phô Hô Chí MinhNhà Thờ Chình Toà Thánh Tâm Chúa Giêsu Bishop Stephanus Tri Bửu Thiên (74) Bishop Peter Lê Tấn Lợi (53)
Diocese Đà Lat / ÐàlạtRomanThành-Phô Hô Chí MinhNhà Thờ Chình Toà Thánh Nicola Bari Bishop Dominic Nguyễn Văn Mạnh (68) Bishop Antoine Vũ Huy Chương (79)
Diocese Đà Nang / Đa NẵngRomanHuêNhà Thờ Chình Toà Thánh Tâm Chúa Giêsu Archbishop Joseph Ðặng Ðức Ngân (66) Archbishop Joseph Ðặng Ðức Ngân (66)
Diocese Hà TĩnhRomanHà NôiNhà Thờ Chình Toà Thánh thiên thần Micae Bishop Louis Nguyễn Anh Tuấn (63) Bishop Paul Nguyễn Thái Hợp, O.P. (79)
Diocese Hai Phòng / Hải PhòngRomanHà NôiNhà Thờ Chình Toà Nữ Vương Rất Thánh Mân Cói Bishop Vincent Nguyễn Văn Bản (67)
Diocese Hung Hoá / Hưng HóaRomanHà NôiNhà Thờ Chình Toà Thánh Nữ Têrêsa Hài Đðng Bishop Dominic Hoàng Minh Tiến (55) Bishop Jean Marie Vũ Tất (80)
Diocese Kontum / Kon TumRomanHuêNhà Thờ Chình Toà Đưc Mẹ Vô Nhiếm Nguyên Tôi Bishop Luy Gonzaga Nguyễn Hùng Vị (71) Bishop Michel Hoàng Ðức Oanh (85)
Diocese Lang Són et Cao Bang / Lạng Sơn và Cao BằngRomanHà NôiNhà Thờ Chình Toà Thánh Đa Minh Bishop Joseph Châu Ngọc Tri (67)
Diocese Long Xuyên / Long XuyênRomanThành-Phô Hô Chí MinhNhà Thờ Chình Toà Dức Maria Ban Hoá Binh Bishop Joseph Trần Văn Toản (68) Bishop Jean-Baptiste Bùi Tuần (95) Bishop Joseph Trần Xuân Tiếu (78)
Diocese My Tho / Mỹ ThoRomanThành-Phô Hô Chí MinhNhà Thờ Chình Toà Đưc Mẹ Vô Nhiếm Nguyên Tôi Bishop Pierre Nguyễn Văn Khảm (71)
Diocese Nha Trang / Nha TrangRomanHuêNhà Thờ Chình Toà Chúa Giê Su Vua Bishop Joseph Huỳnh Văn Sỹ (62) Bishop Joseph Võ Ðức Minh (79)
Diocese Phan Thiêt / Phan ThiếtRomanThành-Phô Hô Chí MinhNhà Thờ Chình Toà Thánh Tâm Chúa Giêsu Bishop Joseph Đỗ Mạnh Hùng (66)
Diocese Phát Diêm / Phát DiệmRomanHà NôiNhà Thờ Chình Toà Nữ Vương Rất Thánh Mân Cói Bishop Peter Kiều Công Tùng (59) Bishop Joseph Nguyễn Văn Yến (81)
Diocese Phú Cuong / Phú CườngRomanThành-Phô Hô Chí MinhNhà Thờ Chình Toà Thánh Tâm Chúa Giêsu Bishop Joseph Nguyễn Tấn Tước (65) Bishop Pierre Trần Ðình Tứ (87)
Diocese Quy Nhon / Qui NhơnRomanHuêNhà Thờ Chình Toà Đưc Mẹ Lên Trói Bishop Matthieu Nguyễn Văn Khôi (72) Bishop Pierre Nguyễn Soạn (87)
Diocese Thái Bính / Thái BínhRomanHà NôiNhà Thờ Chình Toà Thánh Tâm Chúa Giêsu Bishop Dominic Đặng Văn Cầu (61) Bishop Pierre Nguyễn Văn Đệ, S.D.B. (78)
Diocese Thanh Hoá / Thanh HoáRomanHà NôiNhà Thờ Chình Toà Đưc Mẹ Vô Nhiếm Nguyên Tôi Bishop Joseph Nguyễn Đức Cường (70)
Diocese Vinh / VinhRomanHà NôiNhà Thờ Chình Toà Đưc Mẹ Lên Trói Bishop Alphonse Nguyễn Hữu Long, P.S.S. (71) Bishop Pierre Nguyễn Văn Viên (59)
Diocese Vinh Long / Vĩnh LongRomanThành-Phô Hô Chí MinhNhà Thờ Chình Toà Thánh Anna than mẫu Đức Bà Maria Bishop Peter Huỳnh Văn Hai (69)
Diocese Xuân Lôc / Xuân LộcRomanThành-Phô Hô Chí MinhNhà Thờ Chình Toà Chúa Giê Su Vua Bishop John Đỗ Văn Ngân (70) Bishop Dominique Nguyễn Chu Trinh (83) Bishop Joseph Đinh Đức Đạo (79)

Last updated on 2024.04.05

© 2024 GCatholic.org

Up