Giáo xứ Đức Mẹ Ban Ơn

Church of Our Lady of Grace

Parish of St. Michael

Xâm Xuyên, Hà Nội, Red River Delta, Vietnam

Map

Jurisdiction: Metropolitan Archdiocese of Hà Nôi

 

Type: Roman-Rite Church Parish, Church

Rite: Roman (Latin)

 

History: 2016

 

Location: 7PG7VWG4+9X Google Maps

Address: Xâm Xuyên, Hà Nội, Red River Delta

Country: Vietnam Vietnam

GCatholic Church ID: 75842

Churches Nearby Locate


Last updated on 2024.01.24

© 2024 GCatholic.org

Up