Giáo xứ Cao Mật Bến

Thanh Cao, Hà Nội, Red River Delta, Vietnam

Map

Jurisdiction: Metropolitan Archdiocese of Hà Nôi

 

Type: Roman-Rite Church Parish, Church

Rite: Roman (Latin)

 

History: 2019

 

Location: 7PG7VPQQ+GW Google Maps

Address: Thanh Cao, Hà Nội, Red River Delta

Country: Vietnam Vietnam

GCatholic Church ID: 75841

Churches Nearby Locate


Last updated on 2024.01.24

© 2024 GCatholic.org

Up