Giáo xứ Thánh Gioan Baotixita

Church of St. John the Baptist

Phú Xuyên, Hà Nội, Red River Delta, Vietnam

Map

Jurisdiction: Metropolitan Archdiocese of Hà Nôi

 

Type: Roman-Rite Church Parish, Church

Rite: Roman (Latin)

 

Location: 7PG7MXV8+5P Google Maps

Address: Phú Xuyên, Hà Nội, Red River Delta

Country: Vietnam Vietnam

GCatholic Church ID: 75831

Churches Nearby Locate


Last updated on 2024.01.24

© 2024 GCatholic.org

Up