Titular Episcopal See of

Zeugma in Syria

Syria Syria

Rite: Roman (Latin)

Type: Titular Episcopal See Episcopal See

Name: Zeugma in Syria (latine) / Zeugma di Siria (Italiano) / Zeugmaten(sis) in Syria (Latin)

Location: ruins near Balkis, pr. Siria Eufratense I, m. Gerapoli, Syria

History

Titular Bishop

Titular Bishop:vacant

Former Titular Bishops

Last updated on 2024.05.26

© 2024 GCatholic.org

Up