Metropolitan Archdiocese of

Rijeka

Croatia Croatia

Metropolitan Archdiocese

Metropolitan Archbishop (2022.10.11 – ...):Archbishop Mate Uzinić (56)Archbishop Mate Uzinić (56)

Churches (93)

Poreč i Pula (←), Ljubljana (↑), Novo Mesto (↗), Zagreb (→), Gospić–Senj (↘), Krk (↓)
Cities (Primorje-Gorski Kotar) AscendingChurches (92)
Bakar, Primorje-Gorski KotarCrkva sv. Andrije apostola sv. Andrije apostola (Parish) Locate
Church of St. Andrew the Apostle
Bakarac, Primorje-Gorski KotarCrkva sv. Petra apostola sv. Petra apostola (Parish) Locate
Church of St. Peter
Bribir, Primorje-Gorski KotarCrkva sv. Petra i Pavla apostola sv. Petra i Pavla apostola (Parish) Locate
Church of Sts. Peter and Paul
Brod Moravice, Primorje-Gorski KotarCrkva sv. Nikole biskupa sv. Nikole biskupa (Parish) Locate
Church of St. Nicholas
Brod na Kupi, Primorje-Gorski KotarCrkva sv. Marije Magdalene sv. Marije Magdalene (Parish) Locate
Church of St. Mary Magdalene
Brseč, Primorje-Gorski KotarCrkva sv. Jurja mučenika sv. Jurja mučenika (Parish) Locate
Church of St. George
Čabar, Primorje-Gorski KotarCrkva sv. Antuna Padovanskog sv. Antuna Padovanskog (Parish) Locate
Church of St. Anthony of Padua
Cernik, Primorje-Gorski KotarCrkva sv. Bartolomeja apostola sv. Bartolomeja apostola (Parish) Locate
Church of St. Bartholomew the Apostle
Crikvenica, Primorje-Gorski KotarCrkva sv. Antuna Padovanskog sv. Antuna Padovanskog (Parish) Locate
Church of St. Anthony of Padua
Crikvenica, Primorje-Gorski KotarCrkva Uznesenja Blažene Djevice Marije Uznesenja Blažene Djevice Marije (Parish) Locate
Church of the Assumption of the Blessed Virgin Mary
Crni Lug, Primorje-Gorski KotarCrkva sv. Petra i Pavla apostola sv. Petra i Pavla apostola (Parish) Locate
Church of Sts. Peter and Paul
Delnice, Primorje-Gorski KotarCrkva sv. Ivana Krstitelja sv. Ivana Krstitelja (Parish) Locate
Church of St. John the Baptist
Dramalj, Primorje-Gorski KotarCrkva sv. Jelene sv. Jelene (Parish) Locate
Church of St. Helena
Drivenik, Primorje-Gorski KotarCrkva sv. Duje mučenika sv. Duje mučenika (Parish) Locate
Church of St. Domnius
Fužine, Primorje-Gorski KotarCrkva sv. Antuna Padovanskog sv. Antuna Padovanskog (Parish) Locate
Church of St. Anthony of Padua
Gerovo, Primorje-Gorski KotarCrkva sv. Hermagora i Fortunata sv. Hermagora i Fortunata (Parish) Locate
Church of Sts. Hermagoras and Fortunatus
Grižane, Primorje-Gorski KotarCrkva sv. Martina biskupa sv. Martina biskupa (Parish) Locate
Church of St. Martin
Grobnik, Primorje-Gorski KotarCrkva sv. Filipa i Jakova sv. Filipa i Jakova (Parish) Locate
Church of Sts. Philip and James
Hreljin, Primorje-Gorski KotarCrkva sv. Jurja mučenika sv. Jurja mučenika (Parish) Locate
Church of St. George
Hrib, Primorje-Gorski KotarCrkva sv. Leonarda opata sv. Leonarda opata (Parish) Locate
Church of St. Leonard
Ičići, Primorje-Gorski KotarCrkva sv. Josipa sv. Josipa (Parish) Locate
Church of St. Joseph
Jadranovo, Primorje-Gorski KotarCrkva sv. Jakova apostola sv. Jakova apostola (Parish) Locate
Church of St. James the Apostle
Jelenje, Primorje-Gorski KotarCrkva sv. Mihovila arkanđela sv. Mihovila arkanđela (Parish) Locate
Church of St. Michael the Archangel
Kastav, Primorje-Gorski KotarCrkva sv. Jelene Križarice sv. Jelene Križarice (Parish) Locate
Church of St. Helena
Klana, Primorje-Gorski KotarCrkva sv. Jeronima sv. Jeronima (Parish) Locate
Church of St. Jerome
Kostrena, Primorje-Gorski KotarCrkva sv. Barbare sv. Barbare (Parish) Locate
Church of St. Barbara
Kostrena, Primorje-Gorski KotarCrkva sv. Lucije sv. Lucije (Parish) Locate
Church of St. Lucy
Kraljevica, Primorje-Gorski KotarCrkva sv. Nikole biskupa sv. Nikole biskupa (Parish) Locate
Church of St. Nicholas
Krasica, Primorje-Gorski KotarCrkva Blažene Djevice Marije Karmelske Blažene Djevice Marije Karmelske (Parish) Locate
Church of Our Lady of Mount Carmel
Križišće, Primorje-Gorski KotarCrkva Presvetog Srca Isusova Presvetog Srca Isusova (Parish) Locate
Church of the Sacred Heart of Jesus
Krmpote, Primorje-Gorski KotarCrkva sv. Jakova apostola sv. Jakova apostola (Parish) Locate
Church of St. James the Apostle
Kukuljanovo, Primorje-Gorski KotarCrkva sv. Franje Asiškog sv. Franje Asiškog (Parish) Locate
Church of St. Francis of Assisi
Kuželj, Primorje-Gorski KotarCrkva Mučeništva sv. Ivana Krstitelja Mučeništva sv. Ivana Krstitelja (Parish) Locate
Church of the Martyrdom of St. John the Baptist
Ledenice, Primorje-Gorski KotarCrkva Blažene Djevice Marije Karmelske Blažene Djevice Marije Karmelske (Parish) Locate
Church of Our Lady of Mount Carmel
Lič, Primorje-Gorski KotarCrkva sv. Jurja mučenika sv. Jurja mučenika (Parish) Locate
Church of St. George
Lokve, Primorje-Gorski KotarCrkva sv. Katarine sv. Katarine (Parish) Locate
Church of St. Catherine
Lovran, Primorje-Gorski KotarCrkva sv. Jurja mučenika sv. Jurja mučenika (Parish) Locate
Church of St. George
Lukovdol, Primorje-Gorski KotarCrkva Uznesenja Blažene Djevice Marije Uznesenja Blažene Djevice Marije (Parish) Locate
Church of the Assumption of the Blessed Virgin Mary
Matulji, Primorje-Gorski KotarCrkva Krista Kralja Krista Kralja (Parish) Locate
Church of Christ the King
Mošćenice, Primorje-Gorski KotarCrkva sv. Andrije apostola sv. Andrije apostola (Parish) Locate
Church of St. Andrew the Apostle
Mrkopalj, Primorje-Gorski KotarSvetište Majke Božje Žalosne Majke Božje Žalosne (Parish) Locate
Shrine of Our Lady of Sorrows
Novi Vinodolski, Primorje-Gorski KotarCrkva sv. Filipa i Jakova sv. Filipa i Jakova (Former Cathedral, Parish) Locate
Church of St. Philip and St. James
Opatija, Primorje-Gorski KotarCrkva sv. Jakova apostola sv. Jakova apostola (Parish) Locate
Church of St. James the Apostle
Plemenitaš, Primorje-Gorski KotarCrkva sv. Antuna opata sv. Antuna opata (Parish) Locate
Church of St. Anthony the Abbot
Plešce, Primorje-Gorski KotarCrkva Presvetog Trojstva Presvetog Trojstva (Parish) Locate
Church of the Most Sacred Heart of Jesus
Podstene, Primorje-Gorski KotarCrkva sv. Petra i Pavla apostola sv. Petra i Pavla apostola (Parish) Locate
Church of Sts. Peter and Paul
Praputnjak, Primorje-Gorski KotarCrkva sv. Josipa sv. Josipa (Parish) Locate
Church of St. Joseph
Prezid, Primorje-Gorski KotarCrkva sv. Vida mučenika sv. Vida mučenika (Parish) Locate
Church of St. Vitus
Ravna Gora, Primorje-Gorski KotarCrkva sv. Terezije Avilske sv. Terezije Avilske (Parish) Locate
Church of St. Teresa of Avila
Razloge, Primorje-Gorski KotarCrkva Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije (Parish) Locate
Church of the Immaculate Conception of Our Lady
Rijeka, Primorje-Gorski KotarKatedrala sv. Vida sv. Vida (Cathedral) Locate
Cathedral of St. Vitus
Rijeka, Primorje-Gorski KotarBazilika Blažene Djevice Marije na Trsatu Blažene Djevice Marije na Trsatu (Minor Basilica, Shrine) Locate
Basilica of the Mother of God
Rijeka, Primorje-Gorski KotarCrkva Blažene Djevice Marije Karmelske Blažene Djevice Marije Karmelske (Parish) Locate
Church of Our Lady of Mount Carmel
Rijeka, Primorje-Gorski KotarCrkva Gospe Lurdske Gospe Lurdske (Parish) Locate
Church of Our Lady of Lourdes
Rijeka, Primorje-Gorski KotarCrkva Marije Pomoćnice Marije Pomoćnice (Parish) Locate
Church of Our Lady Help of Christians
Rijeka, Primorje-Gorski KotarCrkva Presvetog Srca Isusova Presvetog Srca Isusova (Parish) Locate
Church of the Sacred Heart of Jesus
Rijeka, Primorje-Gorski KotarCrkva sv. Ane sv. Ane (Parish) Locate
Church of St. Anne
Rijeka, Primorje-Gorski KotarCrkva sv. Antuna opata sv. Antuna opata (Parish) Locate
Church of St. Anthony the Abbot
Rijeka, Primorje-Gorski KotarCrkva sv. Antuna Padovanskog sv. Antuna Padovanskog (Parish) Locate
Church of St. Anthony of Padua
Rijeka, Primorje-Gorski KotarCrkva sv. Ćirila i Metoda sv. Ćirila i Metoda (Parish) Locate
Church of Sts. Cyril and Methodius
Rijeka, Primorje-Gorski KotarCrkva sv. Franje Asiškog sv. Franje Asiškog (Parish) Locate
Church of St. Francis of Assisi
Rijeka, Primorje-Gorski KotarCrkva sv. Ivana Krstitelja sv. Ivana Krstitelja (Parish) Locate
Church of St. John the Baptist
Rijeka, Primorje-Gorski KotarCrkva sv. Josipa sv. Josipa (Parish) Locate
Church of St. Joseph
Rijeka, Primorje-Gorski KotarCrkva sv. Jurja mučenika sv. Jurja mučenika (Parish) Locate
Church of St. George
Rijeka, Primorje-Gorski KotarCrkva sv. Jurja mučenika sv. Jurja mučenika (Parish) Locate
Church of St. George
Rijeka, Primorje-Gorski KotarCrkva sv. Luke evanđelista sv. Luke evanđelista (Parish) Locate
Church of St. Luke the Evangelist
Rijeka, Primorje-Gorski KotarCrkva sv. Nikole biskupa sv. Nikole biskupa (Parish) Locate
Church of St. Nicholas
Rijeka, Primorje-Gorski KotarCrkva sv. Nikole Tavelića sv. Nikole Tavelića (Parish) Locate
Church of St. Nicholas Tavelic
Rijeka, Primorje-Gorski KotarCrkva sv. Romualda i Svih Svetih sv. Romualda i Svih Svetih (Parish) Locate
Church of St. Romuald and All Saints
Rijeka, Primorje-Gorski KotarCrkva sv. Terezije od Djeteta Isusa sv. Terezije od Djeteta Isusa (Parish) Locate
Church of St. Therese of the Child Jesus
Rijeka, Primorje-Gorski KotarCrkva Svete Obitelji Svete Obitelji (Parish) Locate
Church of the Holy Family
Rijeka, Primorje-Gorski KotarCrkva Svetog Križa Svetog Križa (Parish) Locate
Church of the Holy Cross
Rijeka, Primorje-Gorski KotarCrkva Uznesenja Blažene Djevice Marije Uznesenja Blažene Djevice Marije (Parish) Locate
Church of the Assumption of the Blessed Virgin Mary
Rukavac, Primorje-Gorski KotarCrkva sv. Luke evanđelista sv. Luke evanđelista (Parish) Locate
Church of St. Luke the Evangelist
Šapjane, Primorje-Gorski KotarCrkva sv. Antuna opata sv. Antuna opata (Parish) Locate
Church of St. Anthony the Abbot
Selce, Primorje-Gorski KotarCrkva sv. Katarine sv. Katarine (Parish) Locate
Church of St. Catherine
Skrad, Primorje-Gorski KotarCrkva sv. Izidora ratara sv. Izidora ratara (Parish) Locate
Church of St. Isidore the Farmer
Škrljevo, Primorje-Gorski KotarCrkva Presvetog Srca Isusova Presvetog Srca Isusova (Parish) Locate
Church of the Sacred Heart of Jesus
Šmrika, Primorje-Gorski KotarCrkva sv. Antuna opata sv. Antuna opata (Parish) Locate
Church of St. Anthony the Abbot
Svetoj Gori, Primorje-Gorski KotarSvetište Majke Božje Karmelske Majke Božje Karmelske Locate
Shrine of Our Lady of Mount Carmel
Tribalj, Primorje-Gorski KotarCrkva Pohođenja Blažene Djevice Marije Pohođenja Blažene Djevice Marije (Parish) Locate
Church of the Visitation of the Blessed Virgin Mary
Tršće, Primorje-Gorski KotarCrkva sv. Andrije apostola sv. Andrije apostola (Parish) Locate
Church of St. Andrew the Apostle
Turke, Primorje-Gorski KotarCrkva Svetog Križa Svetog Križa (Parish) Locate
Church of the Holy Cross
Vele Mune, Primorje-Gorski KotarCrkva sv. Marije Magdalene sv. Marije Magdalene (Parish) Locate
Church of St. Mary Magdalene
Veli Brgud, Primorje-Gorski KotarCrkva Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije (Parish) Locate
Church of the Immaculate Conception of Our Lady
Veprinac, Primorje-Gorski KotarCrkva sv. Marka evanđelista sv. Marka evanđelista (Parish) Locate
Church of St. Mark the Evangelist
Viškovo, Primorje-Gorski KotarCrkva sv. Mateja apostola sv. Mateja apostola (Parish) Locate
Church of St. Matthew the Apostle
Volosko, Primorje-Gorski KotarCrkva sv. Ane sv. Ane (Parish) Locate
Church of St. Anne
Vrbovsko, Primorje-Gorski KotarCrkva sv. Ivana Nepomuka sv. Ivana Nepomuka (Parish) Locate
Church of St. John of Nepomuk
Zagon, Primorje-Gorski KotarCrkva sv. Antuna Padovanskog sv. Antuna Padovanskog (Parish) Locate
Church of St. Anthony of Padua
Završje, Primorje-Gorski KotarCrkva Našašća svetog Križa Našašća svetog Križa (Parish) Locate
Church of the Discovery of the Holy Cross
Zlobin, Primorje-Gorski KotarCrkva sv. Ivana Krstitelja sv. Ivana Krstitelja (Parish) Locate
Church of St. John the Baptist
Cities (Istria) AscendingChurches (1)
Vodice, IstriaCrkva sv. Martina biskupa sv. Martina biskupa (Parish) Locate
Church of St. Martin

Last updated on 2024.01.24

See Also

Metropolitan Archdiocese of Rijeka

Special Churches in Western Balkan Countries

© 2024 GCatholic.org

Up