Metropolitan Archdiocese of

Kaunas

Lithuania Lithuania

Metropolitan Archdiocese

Metropolitan Archbishop (2020.02.19 – ...):Archbishop Kęstutis Kėvalas (52)Archbishop Kęstutis Kėvalas (52)

Churches (107)

AllJonavaJurbarkasKaunas IKaunas IIKėdainiaiRaseiniaiUkmergė
Vilkaviškis (↙), Telšiai (↖), Šiauliai (↑), Panevėžys (↗), Kaišiadorys (→)
Cities (Kaunas) AscendingChurches (80)
Alėjai, KaunasŠvč. Trejybės bažnyčia Švč. Trejybės (Parish) Locate
Church of the Holy Trinity
Apytalaukias, KaunasŠv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia Šv. apaštalų Petro ir Povilo (Parish) Locate
Church of Sts. Peter and Paul
Ariogala, KaunasŠv. arkangelo Mykolo bažnyčia Šv. arkangelo Mykolo (Parish) Locate
Church of St. Michael the Archangel
Babtai, KaunasŠv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia Šv. apaštalų Petro ir Povilo (Parish) Locate
Church of Sts. Peter and Paul
Betygala, KaunasŠv. Mikalojaus bažnyčia Šv. Mikalojaus (Parish) Locate
Church of St. Nicholas
Bukonys, KaunasŠv. arkangelo Mykolo bažnyčia Šv. arkangelo Mykolo (Parish) Locate
Church of St. Michael the Archangel
Butkiškės, KaunasŠv. Jono Krikštytojo bažnyčia Šv. Jono Krikštytojo (Parish) Locate
Church of St. John the Baptist
Čekiškės, KaunasŠvč. Trejybės bažnyčia Švč. Trejybės (Parish) Locate
Church of the Holy Trinity
Domeikava, KaunasLietuvos kankinių bažnyčia Lietuvos kankinių (Parish) Locate
Church of the Lithuanian Martyrs
Dotnuva, KaunasViešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai (Parish) Locate
Church of the Annunciation
Girkalnis, KaunasŠv. Jurgio bažnyčia Šv. Jurgio (Parish) Locate
Church of St. George
Gudžiūnai, KaunasŠvč. Jėzaus Širdies bažnyčia Švč. Jėzaus Širdies (Parish) Locate
Church of the Sacred Heart of Jesus
Jonava, KaunasŠv. apaštalo Jokūbo bažnyčia Šv. apaštalo Jokūbo (Parish) Locate
Church of St. James
Jonava, KaunasŠv. apaštalo Jono bažnyčia Šv. apaštalo Jono (Parish) Locate
Church of St. John the Apostle
Josvainiai, KaunasVisų Šventųjų bažnyčia Visų Šventųjų (Parish) Locate
Church of All Saints
Kalnujai, KaunasŠv. Viktoro bažnyčia Šv. Viktoro (Parish) Locate
Church of St. Victor
Karmėlava, KaunasŠv. Onos bažnyčia Šv. Onos (Parish) Locate
Church of St. Ann
Kaunas, KaunasŠv. Petro ir Povilo arkikatedra bazilika Šv. Petro ir Povilo (Cathedral, Minor Basilica, Parish) Locate
Sts. Peter and Paul Cathedral
Kaunas, KaunasKristaus Prisikėlimo bažnyčia Kristaus Prisikėlimo (Minor Basilica, World Heritage Site, Parish) Locate
Basilica of the Resurrection of Christ
Kaunas, KaunasGerojo Ganytojo bažnyčia Gerojo Ganytojo (Parish) Locate
Church of the Good Shepherd
Kaunas, KaunasMažoji Kristaus Prisikėlimo bažnyčia Mažoji Kristaus Prisikėlimo Locate
Church of the Resurrection of Christ
Kaunas, KaunasPal. arkivyskupo Jurgio Matulaičio bažnyčia Pal. arkivyskupo Jurgio Matulaičio (Parish) Locate
Church of Bl. Jurgis Matulaitis
Kaunas, KaunasŠv. Antano Paduviečio bažnyčia Šv. Antano Paduviečio (Parish) Locate
Church of St. Anthony of Padua
Kaunas, KaunasŠv. arkangelo Mykolo bažnyčia Šv. arkangelo Mykolo Locate
Church of St. Michael the Archangel
Kaunas, KaunasŠv. Gertrūdos bažnyčia Šv. Gertrūdos Locate
Church of St. Gertrude
Kaunas, KaunasŠv. Jono Pauliaus II bažnyčia Šv. Jono Pauliaus II (Parish) Locate
Church of St. John Paul II
Kaunas, KaunasŠv. Juozapo bažnyčia Šv. Juozapo (Parish) Locate
Church of St. Joseph
Kaunas, KaunasŠv. Jurgio Kankinio bažnyčia Šv. Jurgio Kankinio Locate
Monastery of St. George
Kaunas, KaunasŠv. Kryžiaus bažnyčia Šv. Kryžiaus (Parish) Locate
Church of the Holy Cross
Kaunas, KaunasŠv. Mikalojaus bažnyčia Šv. Mikalojaus Locate
Monastery of St. Nicholas
Kaunas, KaunasŠv. Pranciskaus Ksavero bažnyčia Šv. Pranciskaus Ksavero Locate
Church of St. Francis Xavier
Kaunas, KaunasŠv. Vincento Pauliečio bažnyčia Šv. Vincento Pauliečio (Parish) Locate
Church of St. Vincent de Paul
Kaunas, KaunasŠvč. Jėzaus Širdies bažnyčia Švč. Jėzaus Širdies (Parish) Locate
Church of the Sacred Heart of Jesus
Kaunas, KaunasŠvč. M. Marijos Apsilankymo pas Elzbietą bažnyčia Švč. M. Marijos Apsilankymo pas Elzbietą Locate
Church of the Visiation of Mary
Kaunas, KaunasŠvč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų Locate
Church of the Assumption
Kaunas, KaunasŠvč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės bažnyčia Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės (Parish) Locate
Church of Our Lady of the Rosary
Kaunas, KaunasŠvč. Sakramento bažnyčia Švč. Sakramento Locate
Church of the Blessed Sacrament
Kaunas, KaunasŠvč. Trejybės bažnyčia Švč. Trejybės Locate
Church of the Holy Trinity
Kaunas, KaunasŠventosios Dvasios bažnyčia Šventosios Dvasios (Parish) Locate
Church of the Holy Spirit
Kėdainiai, KaunasŠv. Juozapo bažnyčia Šv. Juozapo (Parish) Locate
Church of St. Joseph
Kėdainiai, KaunasŠv. Jurgio bažnyčia Šv. Jurgio (Parish) Locate
Church of St. George
Krakės, KaunasŠv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia Šv. apaštalo evangelisto Mato (Parish) Locate
Church of St. Matthew
Kulautuva, KaunasŠvč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia Švč. Mergelės Marijos Vardo (Parish) Locate
Church of the Holy Name of Mary
Kulva, KaunasŠvč. Mergelės Marijos bažnyčia Švč. Mergelės Marijos (Parish) Locate
Church of the Blessed Virgin Mary
Labūnava, KaunasDievo Apvaizdos bažnyčia Dievo Apvaizdos (Parish) Locate
Church of the Providence of God
Lančiūnava, KaunasŠv. Kazimiero bažnyčia Šv. Kazimiero (Parish) Locate
Church of St. Casimir
Lapės, KaunasŠv. Jono Krikštytojo bažnyčia Šv. Jono Krikštytojo (Parish) Locate
Church of St. John the Baptist
Lesčiai, KaunasDievo Apvaizdos bažnyčia Dievo Apvaizdos (Parish) Locate
Church of the Providence of God
Lyduvėnai, KaunasŠv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia Šv. apaštalų Petro ir Povilo (Parish) Locate
Church of Sts. Peter and Paul
Milašaičiai, KaunasNukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia Nukryžiuotojo Jėzaus (Parish) Locate
Church of the Crucifixion of Jesus
Paberžės, KaunasŠvč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo (Parish) Locate
Church of Our Lady of the Visitation
Pagiriai, KaunasŠvč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo (Parish) Locate
Church of Our Lady of the Visitation
Pajieslys, KaunasŠvč. Mergelės Marijos, Liūdinčiųjų Guodėjos bažnyčia Švč. Mergelės Marijos, Liūdinčiųjų Guodėjos (Parish) Locate
Church of Our Lady Consoler of the Sorrowful
Paliepiai, KaunasŠv. Kryžiaus bažnyčia Šv. Kryžiaus (Parish) Locate
Church of the Holy Cross
Panevėžiukas, KaunasNukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia Nukryžiuotojo Jėzaus (Parish) Locate
Church of the Crucifixion of Jesus
Panoteriai, KaunasŠv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia Šv. Kryžiaus Atradimo (Parish) Locate
Church of the Discovery of the Holy Cross
Paštuvos, KaunasŠv. Barboros bažnyčia Šv. Barboros (Parish) Locate
Church of St. Barbara
Paštuvos, KaunasŠv. Juozapo ir Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės vienuolynas Šv. Juozapo ir Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės Locate
Convent of St. Joseph and St. Therese
Paupys, KaunasŠv. Šeimos – Jėzaus, Marijos ir Juozapo bažnyčia Šv. Šeimos – Jėzaus, Marijos ir Juozapo (Parish) Locate
Church of the Holy Family
Pernarava, KaunasNukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia Nukryžiuotojo Jėzaus (Parish) Locate
Church of the Crucifixion of Jesus
Raseiniai, KaunasŠvč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Parish) Locate
Church of Our Lady of the Assumption
Raudondvaris, KaunasŠv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčia Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės (Parish) Locate
Church of St. Therese of the Child Jesus
Rukla, KaunasŠventosios Dvasios bažnyčia Šventosios Dvasios (Parish) Locate
Church of the Holy Spirit
Rumšiškės, KaunasŠv. arkangelo Mykolo bažnyčia Šv. arkangelo Mykolo (Parish) Locate
Church of St. Michael the Archangel
Šaravai, KaunasŠvč. Jėzaus Širdies bažnyčia Švč. Jėzaus Širdies Locate
Church of the Sacred Heart of Jesus
Šėta, KaunasŠvč. Trejybės bažnyčia Švč. Trejybės (Parish) Locate
Church of the Holy Trinity
Šiluva, KaunasŠvč. Mergelės Marijos Gimimo bazilika Švč. Mergelės Marijos Gimimo (Minor Basilica, Parish) Locate
Basilica of the Nativity of the Blessed Virgin Mary
Šiluva, KaunasŠvč. Mergelės Marijos Apreiškimo koplyčia Švč. Mergelės Marijos Locate
Apparition Chapel of Our Lady of Šiluva
Skarulių, KaunasŠv. Onos bažnyčia Šv. Onos Locate
Church of St. Ann
Šlapaberžė, KaunasNukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia Nukryžiuotojo Jėzaus (Parish) Locate
Church of the Crucifixion of Jesus
Surviliškis, KaunasNukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia Nukryžiuotojo Jėzaus (Parish) Locate
Church of the Crucifixion of Jesus
Šventybrastis, KaunasKristaus Atsimainymo bažnyčia Kristaus Atsimainymo (Parish) Locate
Church of the Transfiguration of Christ
Ugioniai, KaunasŠvč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų Locate
Church of Our Lady of the Assumption
Upninkai, KaunasŠv. arkangelo Mykolo bažnyčia Šv. arkangelo Mykolo (Parish) Locate
Church of St. Michael the Archangel
Vandžiogala, KaunasŠvč. Trejybės bažnyčia Švč. Trejybės (Parish) Locate
Church of the Holy Trinity
Viduklė, KaunasŠv. Kryžiaus bažnyčia Šv. Kryžiaus (Parish) Locate
Church of the Holy Cross
Vilkija, KaunasŠv. Jurgio bažnyčia Šv. Jurgio (Parish) Locate
Church of St. George
Vosiliškys, KaunasŠv. Juozapo bažnyčia Šv. Juozapo (Parish) Locate
Church of St. Joseph
Žaiginys, KaunasŠv. Antano Paduviečio bažnyčia Šv. Antano Paduviečio (Parish) Locate
Church of St. Anthony of Padua
Žeimiai, KaunasŠvč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia Švč. Mergelės Marijos Gimimo (Parish) Locate
Church of Our Lady of the Nativity
Cities (Tauragė) AscendingChurches (12)
Eržvilkas, TauragėŠv. Jurgio bažnyčia Šv. Jurgio (Parish) Locate
Church of St. George
Girdžiai, TauragėŠv. Marijos Magdalietės bažnyčia Šv. Marijos Magdalietės (Parish) Locate
Church of St. Mary Magdalene
Juodaičiai, TauragėNukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia Nukryžiuotojo Jėzaus (Parish) Locate
Church of the Crucifixion of Jesus
Jurbarkas, TauragėŠvč. Trejybės bažnyčia Švč. Trejybės (Parish) Locate
Church of the Holy Trinity
Raudonė, TauragėŠvč. Jėzaus Širdies bažnyčia Švč. Jėzaus Širdies (Parish) Locate
Church of the Sacred Heart of Jesus
Seredžius, TauragėŠv. Jono Krikštytojo bažnyčia Šv. Jono Krikštytojo (Parish) Locate
Church of St. John the Baptist
Šimkaičiai, TauragėŠv. vyskupo Martyno bažnyčia Šv. vyskupo Martyno (Parish) Locate
Church of St. Martin de Tours
Skirsnemunė, TauragėŠv. Jurgio bažnyčia Šv. Jurgio (Parish) Locate
Church of St. George
Stakiai, TauragėŠv. Antano Paduviečio bažnyčia Šv. Antano Paduviečio (Parish) Locate
Church of St. Anthony of Padua
Vadžgirys, TauragėŠv. Juozapo bažnyčia Šv. Juozapo (Parish) Locate
Church of St. Joseph
Veliuona, TauragėŠvč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Parish) Locate
Church of Our Lady of the Assumption
Vertimai, TauragėŠv. Jono Krikštytojo bažnyčia Šv. Jono Krikštytojo (Parish) Locate
Church of St. John the Baptist
Cities (Utena) AscendingChurches (4)
Balninkai, UtenaŠv. vysk. Stanislovo bažnyčia Šv. vysk. Stanislovo (Parish) Locate
Church of St. Stanislaus
Kavarskas, UtenaŠv. Jono Krikštytojo bažnyčia Šv. Jono Krikštytojo (Parish) Locate
Church of St. John the Baptist
Kurkliai, UtenaŠv. Jurgio bažnyčia Šv. Jurgio (Parish) Locate
Church of St. George
Užunvėžiai, UtenaŠvč. Mergelės Marijos bažnyčia Švč. Mergelės Marijos (Parish) Locate
Church of the Blessed Virgin Mary
Cities (Vilnius) AscendingChurches (11)
Deltuva, VilniusŠvč. Trejybės bažnyčia Švč. Trejybės (Parish) Locate
Church of the Holy Trinity
Lyduokiai, VilniusŠv. arkangelo Mykolo bažnyčia Šv. arkangelo Mykolo (Parish) Locate
Church of St. Michael the Archangel
Pabaiskas, VilniusŠvč. Trejybės bažnyčia Švč. Trejybės (Parish) Locate
Church of the Holy Trinity
Pašilės, VilniusŠv. Barboros bažnyčia Šv. Barboros (Parish) Locate
Church of St. Barbara
Siesikai, VilniusŠv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčia Šv. apaštalo Baltramiejaus (Parish) Locate
Church of St. Bartholomew
Taujėnai, VilniusŠv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia Šv. Kryžiaus Išaukštinimo (Parish) Locate
Church of the Exaltation of the Cross
Ukmergė, VilniusŠv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia Šv. apaštalų Petro ir Povilo (Parish) Locate
Church of Sts. Peter and Paul
Ukmergė, VilniusŠvč. Trejybės bažnyčia Švč. Trejybės (Parish) Locate
Church of the Holy Trinity
Vepriai, VilniusŠvč. Mergelės Marijos Rožančinės bažnyčia Švč. Mergelės Marijos Rožančinės (Parish) Locate
Church of Our Lady of the Rosary
Vidiškiai, VilniusŠvč. Trejybės bažnyčia Švč. Trejybės (Parish) Locate
Church of the Holy Trinity
Žemaitkiemis, VilniusŠv. Kazimiero bažnyčia Šv. Kazimiero (Parish) Locate
Church of St. Casimir

Last updated on 2024.04.27

See Also

Metropolitan Archdiocese of Kaunas

Special Churches in Lithuania

© 2024 GCatholic.org

Up